Wojciech Kruczyński jest psychologiem, psychoterapeutą i analitykiem grupowym. Pracuje w Warszawie, w Ośrodku Terapii i Edukacji Psychologicznej OTEP, przedtem jako kierownik i psycholog w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej d/s Przeciwdziałania Przemocy, ul.Belgijska 4. Jest autorem książek:
„Zawsze Bezpieczna. Psychologiczne aspekty samoobrony kobiet.” (2003, z Pawłem Droździakiem)
„Wirus samotności” (2005)

„Mężczyzna bez winy i wstydu” (2019, z Krystyną Romanowską)
a także wielu artykułów na temat psychologicznych konsekwencji doznawania fizycznej i psychicznej przemocy oraz możliwości psychoterapii w tym zakresie.