Archiwa za okres: Wrzesień, 2016

Jeśli kogoś bulwersuje wiara w zamach, niech zrobi spis rzeczy, w które sam wierzy – możliwe że znajdzie coś jeszcze bardziej absurdalnego.

Gdy ktoś bliski umiera, szukamy w tym sensu. Przyjmiemy wtedy najbardziej absurdalny sens, bo to lepsze od kompletnego bezsensu śmierci.

Jeśli rzeczywistość rozumieć jako harmonię przeciwieństw, to film „Smoleńsk” jest całkiem rozsądną przeciwwagą dla „Czterech pancernych”.

Protesty ateistów przeciwko uświęcaniu kogokolwiek są dowodem na moją tezę, że wiara jest domeną nieświadomości.

Wyszukiwanie
Słowa-klucze
Facebook