Archiwa za okres: Kwiecień, 2014

„Żadnego rozbrojenia. Tarcia w UE, radyk. ruchów polit. Kartelizacja ropy. Trzęsienia finansowe. Oto proroctwa moje na 1975 rok.” St. Lem.

Wyszukiwanie
Słowa-klucze
Facebook