Archiwa za okres: Styczeń, 2013

Jeśli otworzysz swoje serce dla wszystkich bez wyjątku, to jako pierwsza pojawi się przy tobie chytra baba z Radomia.

Spodziewałby się ktoś 25 lat temu, że tak właśnie wygląda demokracja?

Potrzeba legalizacji związku partnerskiego jest oznaką jego fiaska. Przecież u jego podstaw zawsze było zdanie: „Nam papier niepotrzebny.”.

Jak komputerowi gracze potrzebują codziennej porcji trupów, tak kierowcy łakną codziennej porcji zwycięstw na innymi użytkownikami drogi.

Wyszukiwanie
Słowa-klucze
Facebook